PATTERN BANK

Patterns for special someone

Let’s say something about this. All of my patterns are ready for licenecing, please contact me: hej@kaisaandersson.se

Let’s talk process!

Jag använder olika tekniker och processer. Börjar alltid för hand. Ofta blir det blommor. Det beror lite på vad jag känner för hur mycket som jag gör digitalt. Jag vill att mina mönster passar att användas på och jag vill att de ska vara balanserde, enkla, tydliga.

Intresserad av att köpa mina mönster på färdiga produkter? Elobina, society6.